Free IEEE Xplore webinar

We understand that it can be difficult to coordinate training time for an entire team at an organization or the entire student body at a university. This free IEEE Xplore webinar is a great way for users and students to refresh their search skills, as well as unlock all the features available within the IEEE Xplore digital library.
Event Details:
Title: IEEE Xplore Webinar: Search Strategies to Maximize Your Research Experience
Date: Wednesday, 20 October 2021
Time: 12:00 p.m. ET
Duration: 1 hour (45 minutes presentation, 15 minutes live Q&A)
Register Now

Konferencia

Vážená pani/vážený pán,

dovoľte nám pozvať Vás počas Týždňa otvoreného prístupu na konferenciu Aktuálny vývoj otvorenej vedy na Slovensku a v Európe, ktorá sa uskutoční 27.10.2021 od 9:00 – 12:00 online.

Program:
9:00 – 9:10 Príhovor a otvorenie konferencie
9:10 – 9:50 Johan Rooryck (cOAlition S, BE) – Plan S and cOAlition S: realizing the transition to full and immediate Open Access
9:50 – 10:30 Martin Svoboda (Národní technická knihovna, CZ) – Česká cesta k otevřené vědě
10:30 – 10:45 Prestávka
10:45 – 11:15 Mária Habrmanová (CVTI SR) – Online kurz „Začnime si s občianskou vedou“
11:15 – 11:45 Gabriela Fišová (CVTI SR) – Vydávanie open access monografií: ako na to
11:45 – 12:00 Záver / Priestor na otázky

Link na konferenciu: https://video.nti.sk/live/?1947932OYHYPRK62
Link na prihlásenie: https://forms.gle/mKMN3w2PB2R1tkcf7
Prípadne potvrďte Vašu účasť na FB: https://fb.me/e/TXNRySB6

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť!
S pozdravom,
Tím Odboru podpory otvorenej vedy a výskumu

Vážená pani kolegyňa, vážený pán kolega,

dovoľte mi, prosím, pozvať Vás v mene spoločnosti Albetina icome Bratislava s.r.o. na webinár:
Knovel and Engineering Village for Engineering Education

25. 10. 2021, 11:00 – 12:00 online

Bližšie informácie a prihláška: www.aib.sk/seminare/787-knovel-and-engineering-village-for-engineering-education

Dozviete sa, ako využiť Knovel (ku ktorému máme prístup) pri tvorbe laboratórnych metód, v projektovom manažmente a pri písaní krátkych i dlhých technických správ. Gill Brailsford z Elsevier ukáže, ako môžu pedagógovia zapojiť digitálne nástroje do výučby, aj pri dištančnom vzdelávaní.

Pripájam pozvánky na ďalšie online podujatia, ktoré môžu byť užitočné pre vedcov a študentov technického a prírodovedného zamerania:

* 13. 10. Corrosion Day, tiež organizovaný Elsevierom a užitočný pre používateľov Knovelu, celý program na www.aib.sk/seminare/823-corrosion-day

* stredy a štvrtky Accelerate Your Science Research and Education with Journal of Visualized Experiments

* 13. 10. Zoznámte sa: Writefull – nástroj pre vaše odborné texty v angličtine

* 20. 10. How can educators nurture original and independent learners while staying sane themselves?

* 28.- 10. Ask the Experts: Open Access

Bližšie informácie a prihlášky nájdete na www.aib.sk/seminare.

Mária Kukučová, Knižnica FEI STU

Výzva na podávanie krátkodobých a dlhodobých pobytov v SÚJV v Dubne

https://www.vedatechnika.sk/SK/Spojeny-ustav-jadrovych-vyskumov/Stranky/Vyzvy-na-kratkodobe-a-dlhodobe-pobyty-v-SUJV-v-Dubne.aspx

Súčasná pandemická situácia v Dubne je akceptovateľná a umožňuje
vysielanie slovenských vedeckých pracovníkov na 3-mesačné pobyty – v
súčasnosti sa pripravuje vyslanie štyroch. Ústav pracuje s určitými
ohraničeniami, ktoré sú priebežne menené. Približne 60% zamestnancov
ústavu je zaočkovaných alebo prekonalo Covid 19. K dispozícii v ústave
sú 4 typy vakcín.

V prípade záujmu o pobyt kontaktujte prof. Ing. Máriusa Pavloviča, PhD.

IAEA Marie Sklodowska Curie Fellowship Programme Team

Dear Recipient,

We are glad to inform you that the application process has opened again for students interested in applying for a scholarship from the IAEA Marie Sklodowska-Curie Fellowship Programme (MSCFP). The IAEA Marie Sklodowska-Curie Fellowship Programme (MSCFP) aims to help increase the number of women in the nuclear field, supporting an inclusive workforce of both men and women who contribute to and drive global scientific and technological innovation. The Programme seeks to inspire and encourage young women to pursue a career in the nuclear field, by providing highly motivated female students with scholarships for Master’s programmes and an opportunity to pursue an internship facilitated by the IAEA.
Scholarships are awarded annually, with up to 100 female students selected per year depending on the availability of funds. Consideration is given to geographic, field of study and linguistic diversity. The selected students are awarded up to €20,000 for tuition costs and up to €20,000 for living costs for the duration of their Master’s programme.
Deadline for applications: 30 September 2021 for the academic years 2021/2022 and 2022/2023.
  To help with broad dissemination of the information, we would greatly appreciate if this communication is shared with you network for further distribution among universities, students and potential partners. 
For more information on MSCFP, including instructions on how to apply and well as testimonials from current MSCFP recipients, please visit www.iaea.org/MSCFP. Please also refer to the attached flyer. 
Read about what a graduate of the 2020/2021 programme had to say!

Slovník rádioanalytických metód (Vocabulary of radioanalytical methods (IUPAC Recommendations 2020)

Dokument predstavuje prehľad základných termínov v oblasti charakterizácie látok pomocou rádioanalytických, nukleárnych analytických a s nimi súvisiacich metód. Zahrnuté sú teda všetky analytické postupy využívajúce jadrové deje (jadrové reakcie, jadrové žiarenie atď.), jadrové zariadenia (reaktory, urýchľovače, detektory žiarenia atď.) a jadrové efekty (hyperjemné interakcie atď.), či už pre účely skúmania látok z hľadiska ich zloženia (identity a množstiev prvkov, nuklidov a ich foriem), alebo z hľadiska ich štruktúry (priestorového rozloženia či dislokácií prvkov, nuklidov a ich foriem). Heslá prehľadu termínov sú koncipované v súlade s Medzinárodným metrologickým slovníkom (VIM) a obsahujú definície, objasnenia aj príklady použitia.

DOI: https://doi.org/10.1515/pac-2019-0302

Program Horizont Európa – klaster 4 – Digitalizácia, priemysel a vesmír

dovoľujem si Vám preposlať partnerský profil Trinity College Dublin z Írska, ktoré hľadá potenciálnych partnerov do projektových zámerov v rámci programu Horizont Európa aj v rámci oblasti digitalizácie. Informácie o partnerských profiloch nájdete aj na našej web stránke. V prípade záujmu kontaktujte priamo kontakt z profilu.

Európska Komisia plánuje dňa 21.04.2021 podujatie: Webinar: A successful proposal for Horizon Europe: Scientific-technical excellence is key, but don’t forget the other aspects, viac informácií o podujatí nájdete na tomto odkaze.

Na podobnú tému Európska Komisia tiež usporiadala dňa 24.03.2021 podujatie Ako pripraviť úspešný návrh v programe Horizon Europe. Toto podujatie si môžete pozrieť zo záznamu na nasledujúcom odkaze.

Zároveň si Vás dovoľujem informovať o momentálne otvorených výzvach na podávanie projektových návrhov a súťaži, ktoré sa tematicky týkajú oblastí digitalizácie, priemyslu a vesmíru:

V prípade záujmu o informácie ohľadne programu Horizont Európa – Klaster 4: Digitalizácia, Priemysel a Vesmír, ma neváhajte kontaktovať.

ERIKA HLAVATÁ

Národný kontaktný bod pre Horizont Európa, Klaster 4 – Digitalizácia, priemysel a vesmír